عیادت رییس کمیسیون هنر و ارتباطات از محمد ابراهیم رنجبر

رحیم خستو رییس کمیسیون هنر و ارتباطات شورای اسلامی شهر کرج به همراه سیدعلیرضا موسوی مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری کرج و جمعی از اهالی رسانه، از محمد ابراهیم رنجبر پیشکسوت رسانه عیادت کرد.