کرج در سوگ سردار دل ها:

اکران طرح های فرهنگی ویژه شهادت حاج قاسم سلیمانی در مناطق دهگانه کرج

به همت معاونت زیبا سازی سازمان سیما، منظرو فضای سبز شهری شهرداری کرج، اکران طرح های فرهنگی ویژه شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی در سطح شهر کرج اجرایی شد. در کنار این اتفاق همچنین پرچم‌های سیاه به اهتزاز در آمده و ریسه های مشکی در تمامی مناطق دهگانه نصب شده اند.