معابر کرج از خواب زمستانی بر می خیزند

اینجا کرج است؛ سرزمینی دوست داشتنی با مردمی از فرهنگ های مختلف که همه در یک حس شریک اند و آن لذت بردن از هوایی سالم و برفی است. معابر این شهر از شب گذشته به همت شهرداری کرج، در حال پاکسازی و برف روبی است.