از سوی سازمان سیما، منظر شهرداری کرج در حال انجام است:

مدیریت سیلاب ها با اجرای طرح‌های آبخیزداری در عظیمیه

با هدف جلوگیری از جاری شدن سیل و روان آب ها در ارتفاعات و به تبع آن در نقاط پایین دست، عملیات عمرانی اجرای طرح‌های آبخیزداری در ارتفاعات عظیمیه در حال انجام است. اجرای این طرح ها نقش به سزایی در جلوگیری و مقابله با سیلاب‌های خطرناک خصوصا در هنگام بارش های بهاری دارد.