به مناسبت روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی انجام گرفت:

بازدید نایب رییس شورا از اداره کل ارتباطات

رحیم خستو؛ نایب رییس شورا و رییس کمیسیون هنر و ارتباطات شورای شهر کرج به مناسبت ۲۷ اردیبهشت ماه، روز ارتباطات و روابط عمومی، از بخش های مختلف اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری کرج بازدید و ضمن بیان نقطه نظرات، این روز را به کارکنان این اداره کل تبریک گفت.