اکران طرح های فرهنگی به مناسبت شهادت امام جعفر صادق (ع)

معاونت زیبا سازی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج همزمان با سالروز شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع) نسبت به ایجاد فضای معنوی و سیاهپوش کردن چهره شهر با اکران بنر و پرچم های سیاه اقدام کرد.