بازدید عضو شورا از پارک ملی ایران کوچک

رحیم خستو؛ رئیس کمیسیون هنر و ارتباطات شورای شهر کرج؛ به همراه علی اصغر همتی؛ معاون خدمات شهری شهرداری کرج و پیمان بضاعتی پور؛ رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری از پروژه پارک ملی ایران کوچک بازدید کرد. نخستین پارک ملی استان البرز با نام پارک ایران کوچک در مساحت حدود ۷ هکتار و با شبیه سازی سکونتگاه های اقوام ایرانی مثل استان هایِ یزد، اصفهان، شیراز، گیلان، مازندران، بندر ترکمن، خراسان، فارس و خوزستان شهریور امسال به بهره برداری می رسد.