به همت سازمان سیما منظر شهرداری کرج:

آماده سازی فضا برای احداث فضای سبز در پل چندسطحی حصارک

با پایان عملیات عمرانی پل چندسطحی حصارک و در راستای زیباسازی منظر شهری و گسترش چشم اندازهای طبیعی عملیات احداث فضای سبز در محدوده این پل در حال انجام است.