تلاش بی وقفه سبزبانان برای احداث فضای سبز پل چند سطحی حصارک

با پایان عملیات عمرانی پل چند سطحی حصارک، سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج احداث فضای سبز و کاشت گل و گیاه در محدوده این پل را آغاز کرده و این پروژه بدون تعطیلی با روند و پیشرفت مطلوب در حال تکمیل شدن است.