قطار شهری کرج در حال تکمیل

یکی از اولویت های مدیریت شهری کرج تکمیل پروژه قطار شهری است تا انتظار چندین ساله شهروندان برای جابه جایی سریع؛ بدون ترافیک و مقرون به صرفه محقق شود. خطوط مختلف قطاری شهری کرج با سرعت قابل قبولی در حال تکمیل است و پیش بینی می شود ایستگاه های محدوده ۴۵متری گلشهر تا ایت الله طالقانی تا پایان سال به بهره برداری برسد.