گزارش تصویری؛

بازدید شهردار و دو تن از اعضای شورا از «کنارگذر مهرشهر»

علی کمالی زاده، شهردار کرج به همراه دو تن از اعضای شورای شهر از پروژه کنارگذر مهرشهر (گذر شرقی) بازدید کرد. گفتنی است؛ در حاشیه این بازدید، از «نهر سیاه جوی»، یک سرای محله، باغ و چند پروژه دیگر در منطقه سه و چهار بازدید به عمل آمده است.