فضا سازی شهر به مناسبت سالروز رحلت امام خمینی (ره ) و قیام خونین ۱۵ خرداد

معاونت زیبا سازی سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج به مناسبت سالروز رحلت رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره ) و قیام خونین ۱۵ خرداد اقدام به فضا سازی شهر در مناطق دهگانه کرده است.

برچسب‌ها