گزارش تصویری؛

بازدید سرپرست شهرداری کرج از مصلی

مصطفی سعیدی سیرائی، سرپرست شهرداری کرج از پروژه مصلی بازدید کرد. گفتنی است؛ مدیریت شهری کرج اهتمام ویژه‌ای برای ساخت مصلی بزرگ شهر دارد.

برچسب‌ها