گزارش تصویری؛

جلسه سرپرست شهرداری کرج با مدیران حقوقی مناطق

جلسه مدیران حقوقی با مصطفی سعیدی سیرائی، سرپرست شهرداری کرج صبح امروز یکشنبه برگزار شد. گفتنی است؛ در این جلسه مشکلات حوزه حقوقی که مناطق با آن مواجه هستند، مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

برچسب‌ها