گزارش تصویری؛

برگزاری دوره آموزشی ساماندهی مشاغل مزاحم

دوره آموزشی بررسی آیین نامه بند ۲۰ ماده ۵۵ با حضور مدیران مناطق شهرداری کرج برگزار شد. گفتنی است؛ مدرس این دوره محمد رضایی نوری رئیس اداره ساماندهی مشاغل شهری شهرداری کرج بود.

برچسب‌ها