گزارش تصویری؛

بازدید اعضای شورای شهر کرج از مترو

اعضای شورای شهر کرج از مترو (خط دو) بازدید کردند و از نزدیک در جریان روند پیشرفت این پروژه قرار گرفتند.

برچسب‌ها