گزارش تصویری؛

بازدید سرپرست شهرداری کرج از شهرک اصلاح نهال و بذر

مصطفی سعیدی، سرپرست شهرداری کرج از شهرک اصلاح نهال و بذر بازدید کرد و پای درد دل اهالی نشست. مشکلات مطرح شده از سوی شهروندان توسط سرپرست شهرداری کرج بررسی شد.

برچسب‌ها