ممنوعیت ورود کارکنان واکسینه نشده به شهرداری کرج

کارکنان واکسینه نشده اجازه ورود به شهرداری را ندارند.

به گزارش پایگاه خبری کرج امروز، با توجه به دستورالعمل ممنوعیت ورود کارکنان واکسینه نشده، کنترل کارکنان شاغل در ساختمان مرکز با همکاری و هماهنگی اداره درمان و سلامت، اداره انتظامات و واحد اطلاعات در حال انجام است.

شایان‌ذکر است کارکنان تا تاریخ دهم آبان ماه سال جاری موظف هستند نسبت به دریافت کارت واکسن و ارائه اطلاعات واکسیناسیون خود به واحدهای ذکرشده، اقدامات لازم را به عمل‌آورند.

بدیهی است پس از مهلت یادشده برابر مقررات مربوطه اقدام خواهد شد.

برچسب‌ها