گزارش تصویری؛

جلسه ساماندهی نهر «سیاه جوی» و جاده «قزلحصار»

این جلسه با حضور شهردار کرج، معاونین و اعضای شورای شهر با هدف ساماندهی وضعیت نهر سیاه جوی در مسیر جاده قزلحصار تشکیل و چالش‌ها و موانع مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

برچسب‌ها