گزارش تصویری؛

جلسه پیگیری وصول مطالبات شهرداری از پروژه البرز مال

جلسه پیگیری وصول مطالبات شهرداری از پروژه البرز مال با حضور شهردار کرج، معاون مالی واقتصادی، معاون شهرسازی و معماری، شهردار منطقه۶، سرپرست مدیریت اجرایی ماده ۱۰۰ و مسئولین این پروژه در دفتر شهردار برگزار شد.