گزارش تصویری؛

اولین جلسه بررسی طرح تفصیلی کرج

اولین جلسه نحوه بررسی طرح تفصیلی کرج و تعاملات فی‌مابین اعضای شورای شهر و معاونت شهرسازی معماری شهرداری کرج برگزار شد. در این جلسه خلاصه گزارش مدیریتی از ابتدای تهیه طرح تفصیلی و چشم‌اندازی که در آینده برای آن تعریف می‌شود از سوی معاونت شهرسازی معماری ارائه شد. پس از ارائه گزارش، اعضای شورای حاضر در جلسه، نظرات و پیشنهادات خود را جهت بهبود طرح ارائه کردند و مقرر شد هر دو هفته یک‌بار جلساتی به‌صورت تخصصی با سرفصل‌ها، برنامه‌ها و زمان‌بندی مشخص به‌منظور اخذ تجربیات اعضای شورا و پیش‌بینی آن در طرح تفصیلی برگزار شود.

برچسب‌ها