اکران طرح های فرهنگی روز کارگر و هفته معلم در سطح کلانشهر کرج

کمیته تبلیغات محیطی مدیریت شهری کرج همزمان با سالروز شهادت استاد مرتضی مطهری و روز معلم همچنین روز جهانی کار و کارگر اقدام به اکران طرحهای فرهنگی در مناطق ده گانه شهر نموده است.