گزارش تصویری؛ روبانِ «بوستان ترافیک» با حضور مردم و مسئولان بُرش خورد

روبانِ پروژه بوستان آموزش ترافیک عصر امروز با حضور مردم و مسئولان بُرش خورد و فضایی به مساحت 13 هزار مترمربع در دوره ششم مدیریت شهری کرج جهت اشاعه فرهنگ ترافیکی تقدیم شهروندان گردید.