بازدید از پروژه های عمرانی؛

گزارش تصویری؛ نیمروزِ نظارتی شهردار کرج در روز پنج شنبه

مصطفی سعیدی شهردار کرج در آخرینِ روز کاری هفته همراه با علیرضا عاقلی رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری در محل اجرای پروژه های عمرانی منطقه یک این کلانشهر اعم از زمین چند منظوره ورزشی، فاز ۲ پارک دانایی و ساماندهی دره وسیه واقع در خط ۴ حصار حضور یافت و از نزدیک در جریان امور، پیشرفت طرح ها و موانع موجود قرار گرفت و دستوراتی در جهت تسریع در کارها صادر نمود.

برچسب‌ها