گزارش تصویری؛

جلسه بررسی و تعیین تکلیف بازارچه غذایی پارک گل نرگس

جلسه بررسی و تعیین تکلیف بازارچه غذایی پارک گل نرگس با حضور سرپرست شهرداری کرج، معاون مالی اقتصادی شهرداری، مدیرکل حراست و بازرسی، مدیر کل حقوقی و سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری برگزار شد.