در راستای گرامیداشت روز خبرنگار صورت گرفت؛

بازدید سرپرست شهرداری و جمعی از اعضای شورای شهر کرج از برخی از دفاتر روزنامه و سرپرستی این کلانشهر

با هدف تجلیل از مقام خبرنگاران، سرپرست شهرداری و جمعی از اعضای شورای شهر کرج از برخی از دفاتر روزنامه و سرپرستی در این کلانشهر بازدید کردند.