گزارش تصویری؛

دومین جلسه ستاد مناسب سازی معابر شهری

دومین جلسه ستاد مناسب سازی معابر شهری با حضور حسین مهاجری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر، معاون شهرسازی و معماری، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرج و سایر مدیران شهری برگزار شد.