گزارش تصویری؛

جلسه بررسی نحوه تنظیم و عقدقراردادهای حوزه فضای سبز

جلسه بررسی نحوه تنظیم و عقد قراردادهای حوزه فضای سبز با حضور اعضای شورای شهر، سرپرست شهرداری کرج، مدیران شهری و کارشناسان حوزه فضای سبز در سالن جلسات شورای شهر کرج برگزار شد.