رصد فعالیت‌های سازمان مدیریت پسماند از سوی شهردار کرج

مهرداد کیانی، شهردار کرج با همراهی جواد چپردار، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری، با حضور در سازمان مدیریت پسماند به رصد فعالیت‌های این سازمان پرداخت.

برچسب‌ها