دومین رویداد استارتاپی نواوری در مدیریت شهری کرج

دومین رویداد استارتاپی نواوری در مدیریت شهری کرج باحضور اعضای شورای شهر و اساتید دانشگاه علمی کاربردی شهرداری کرج در محل دانشگاه برگزار شد.

برچسب‌ها