بازدید شهردار و اعضای شورای شهر کرج از صنایع خودروسازی عقاب افشان

مهرداد کیانی، شهردار کرج به همراه اعضای شورای شهر کرج از صنایع خودروسازی عقاب افشان واقع در سمنان بازدید کردند.

برچسب‌ها