گزارش تصویری؛

برگزاری هفتمین جلسه کمیته تخصصی بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ کشور

در راستای تسهیل در اجرای بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ هفتمین جلسه کمیته تخصصی و سومین نشست مشترک کمیته مذکور با حضور شهردار کرج، معاونین و مدیران کل ستادی عضو کمیته و مدیران مناطق ۱۰ گانه شهرداری کرج برگزار شد.

برچسب‌ها