برگزاری جلسه توجیهی ویژه ناظرین و پرسنل انتظامات اداره کل حراست شهرداری کرج

جلسه توجیهی ویژه ناظرین و پرسنل انتظامات اداره کل حراست شهرداری کرج پیرامون اجرای دستور العمل های عفاف و حجاب در محیط های تابعه برگزار شد.

برچسب‌ها