بازدید اعضای شورای اسلامی شهر از پروژه بازگشایی خیابان هشت متری دوم در منطقه ۵ کرج

علی قاسم پور عضو ورئیس شورای اسلامی شهر کرج و سید مرتضی اعتصامی عضو ورئیس کمیسیون نظارت وحقوق شورای اسلامی شهر کرج از محل اجرای پروژه بازگشایی خیابان هشت متری دوم در منطقه ۵ بازدید کردند.

برچسب‌ها