بازدید عوامل شرکت زودیاک شهر مسکو از پارک ایران کوچک و باغ گل‌های کرج

مدیران شرکت زودیاک روسیه که به عنوان نماینده شهرداری مسکو در ایران حضور دارند بعد از گفت و گو با شهردار کرج از نقاط مختلف شهر کرج بازدید کردند.

برچسب‌ها