جلسه شورای معاونین با حضور شهردار کرج برگزار شد

جلسه شورای معاونین با حضور مهرداد کیانی شهردار کرج برگزار شد. در این جلسه موانع موجود در زمینه معضلات شهر مطرح و دستورات لازم جهت رفع این موانع صادر شد.

برچسب‌ها