جلسه شورای برنامه ریزی با حضور عضو شورا و شهردار کرج برگزار شد

جلسه شورای برنامه ریزی با حضور عمار ایزدیار، سخنگوی شورای اسلامی شهر کرج و مهرداد کیانی شهردار کرج، معاونان شهردار، مدیران مناطق و روسای سازمان‌های تابعه شهرداری برگزار شد.

برچسب‌ها