گزارش مصور اقدامات سازمان فرهنگی شهرداری کرج در دهه فجر ۱۴۰۲ منتشر شد

سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری کرج در اقدامی متفاوت نسبت به سال های گذشته و با برنامه ریزی متنوع، نسبت به برگزاری بیش از ۷۰ برنامه و جشن نشاط شهروندی با موضوع دهه فجر و اعیاد ماه مبارک رجب اقدام نموده است که این برنامه های گسترده و متعدد در نقاط مختلف شهر کرج و مراکز فرهنگی و اجتماعی مناطق ۱۰گانه برگزار و با استقبال شهروندان محترم روبرو شد.