هشتمین جلسه شورای برنامه ریزی برگزار شد

هشتمین جلسه شورای برنامه ریزی با حضور شهردار و معاونین و مدیران مناطق و سازمان ها برگزار شد، در انتهای جلسه از پژوهشگران شهرداری کرج به مناسبت هفته پژوهش قدردانی شد.

برچسب‌ها