رونمایی از تجهیزات آتش نشانی شهرداری کرج

تجهیزات جدید سازمان آتش نشانی شهرداری کرج با حضور مدیران شهری اعم از رئیس، اعضای شورا و شهردار کرج و دیگر پرسنل رونمایی شد.

برچسب‌ها