گزارش تصویری:

شهردار کرج پای صحبت های شهروندان نشست

مهرداد کیانی شهردار کرج (۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۳ ) در دفتر کار خود میزبان شهروندان بود و ضمن دیدار چهره به چهره با شهروندان پای صحبت این عزیزان نشست و برای حل مشکلات مطرح شده دستورات لازم را صادر کرد.