گزارش تصویری؛

بازدید رئیس کمیسیون تلفیق شورای شهر از پارک «ایران کوچک»

عباس زارع، رئیس کمیسیون تلفیق شورای شهر کرج و پیمان بضاعتی پور رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج از پارک ایران کوچک باردید کردند.

برچسب‌ها