گزارش تصویری؛

جلسه همفکری درباره تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و ایثارگر

جلسه همفکری در خصوص موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و ایثارگران با حضور رئیس محترم شورا برگزار شد. این جلسه در دفتر قائم مقام شهردار جهت چگونگی تسریع روند تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و ایثارگری با حضور رئیس شورا، معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی، مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری و معاون اداره کل سرمایه انسانی و دیگر اعضای مرتبط برگزار گردید.

برچسب‌ها