گزارش تصویری؛

بازدید شهردار کرج از مناطق چهار و پنج

مصطفی سعیدی سیرائی، شهردار کرج به همراه مصطفی خدابین مدیر منطقه چهار و حشمت الله عزیزی مدیر منطقه پنج از پروژه‌های این مناطق بازدید کرد.

برچسب‌ها