گزارش تصویری؛

اجرای طرح «علمداران خدمت» در منطقه ۲

طرح جهادی علمداران خدمت (پاکداشت شهر) جمعه ششم اسفندماه در منطقه دو شهرداری کرج برگزار شد. با اجرای این طرح خدمات عمرانی، ترافیکی، رفت‌وروب، فضای سبز، درمانی، مشاوره خانواده، اطعام نیازمندان با تقدیم بسته‌های معیشتی ارائه شد. گفتنی است؛ گروه‌های جهادی به‌صورت ویژه در طرح «پاکداشت شهر» حضور داشتند.

برچسب‌ها