جلسه بررسی موانع احتمالی پروژه بزرگراه شمالی و رفع آن

جلسه بررسی موانع احتمالی پروژه بزرگراه شمالی و رفع آن با حضور شهردار کرج، اعضای شورای شهر، معاون فنی و عمرانی شهرداری و مدیر پروژه و نماینده پیمانکار در محل دفتر شهردار کرج برگزار شد.

برچسب‌ها