بازدید اعضای شورای اسلامی شهرکرج از پروژه خط۲ قطار شهری

مسعود محمدی، علیرضا رحیمی، محمد اسدیان، عمار ایزدیار، علی قاسم پور، علی ذبیحی و فاطمه منعمی، اعضای شورای اسلامی کلانشهرکرج از روند اجرا پروژه و پیشرفت‌ ایستگاه درحال آماده‌سازی جهت بهره‌برداری رجایی شهر، روسازی و ریل‌گذاری اولویت دوم بهره‌برداری خط۲ ( مسیر چهارراه طالقانی تا پل فردیس ) و ایستگاه شهید سلطانی بازدید و رضایت خود را از سرعت اجرای این پروژه اعلام کردند.

برچسب‌ها