به میزبانی شهرداری تهران؛

صد و هفدهمین مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران برگزار شد

محوریت بخش نخست از صد و هفدهمین مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران بررسی برنامه‌ها و راهکارهای عملیاتی شهرداری کلانشهرها برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر راهپیمایی اربعین بود. در ادامه جلسه نیز مسئولان و مدیران حاضر در مجمع به بررسی‌ و ارائه پیشنهادات خود در رابطه با برنامه هفتم توسعه و تاثیر آن بر عملکرد شهرداری‌ها پرداختند.

برچسب‌ها