بازدید شهردار کرج از دهمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی

مهرداد کیانی شهردار کرج به همراه خلیل کوزه کنانی رئیس سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری کرج از دهمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و صنایع ریلی که در محل دایمی نمایشگاه های تهران دائر بود، بازدید کردند.

برچسب‌ها