آیین احداث مسیر اتصال خیابان شبنم ۷ باغستان غربی به بیمارستان تامین اجتماعی البرز

آیین احداث مسیر اتصال خیابان شبنم ۷ باغستان غربی به بیمارستان تامین اجتماعی البرز با حضور مدیران شهری کرج برگزار شد.

برچسب‌ها